Tjenester

Hva kan vi hjelpe deg med?

Entreprenørskap

"Vi tilbyr programmer for utvikling av gründere og deres virksomheter i samarbeid med NAV, fylkeskommuner, kommuner og innovasjon Norge"

Sirius ACT - blide folk

Våre intensive programmer er designet for å sikre bedre resultater på kortere tid. Dette gjennom kontinuerlig utfordring, trening og støtte. Programmene varer fra 12 til 26 uker, og tilpasses ofte behovene til våre partnere og kunder. Vi tilbyr våre tjenester til et bredt spekter av gründere, som forsøker å finne sin plass i markedet.

Å hjelpe gründere og deres virksomheter i en oppstart/skaleringsfase, har utviklet seg til å bli et spesialisert felt. Dette krever dokumenterte metoder for å maksimere sjansene for suksess. Vi fungerer som en førstelinjetjeneste for gründere. Vi kobler dem i neste fase opp mot spesialiserte ressurser som relevante inkubatorer, akselleratorprogrammer og andre innovasjonsmiljøer.

Våre programmer gir en ramme for hvordan gründere kan utvikle sin forretningsmodell. Dette for å sikre at man jobber med et konsept som kundene ønsker og er villige til å betale for. Vi fokuserer på en bred målgruppe, uavhengig av bransje, og hjelper gründere med å finne sitt unike marked.

Programmet vil utfordre deltakeren til å innhente verdifull informasjon fra potensielle kunder og partnere. Dette består av å teste forretningsmodellen i markedet, utvikling av individet som gründer, og kommersialisere ideen. Disse nøkkelkomponentene, sammen med vår veiledning, utgjør vår metodikk.

Vi er stolte av å kunne vise til svært gode resultater fra våre programmer. Omkring 70% av de som deltar i våre programmer starter bedrifter, og rundt 50% driver fortsatt egen virksomhet etter fem år. Sett i norsk sammenheng er dette svært gode resultater, og viser at det å bygge en struktur rundt gründeren i en tidlig fase, er avgjørende for suksess.

Inkludering

"Idag er 18% av personer mellom 16-66 år i Norge ikke inkludert i arbeidsmarkedet og mottar velferdsytelser"

Sirius ACT - Alle ansatte - Gruppebilde

Sirius ACT har en sterk lidenskap og kompetanse for å styrke arbeidet med inkludering i Norge

Mange mennesker står i dag utenfor arbeidsmarkedet av ulike årsaker. Høyt utenforskap blant arbeidsstyrken utgjør den mest betydelige trusselen mot vår fremtidige velferdsstat. Sirius ACT brenner for å motvirke dette. Med vår sterke lidenskap og dyptgående kompetanse, er vi bestemte på å styrke inkluderingsarbeidet i Norge.

Sirius ACT jobber med å styrke inkludering på flere områder:

NAV tiltak – Vi samarbeider med NAV for å hjelpe mennesker med redusert arbeidsevne, og andre med betydelig bistandsbehov tilbake til arbeidsmarkedet. Dette gjør vi gjennom å levere oppfølgingstiltaket i samarbeid med NAV og etablererprogrammer.

Ekspertbistand – Sirius ACT er en ledende aktør på ekspertbistand i Norge. Vi legger til rette for at virksomheter kan engasjere en ekstern ekspert for å håndtere komplekse sykefraværssaker. Vi jobber med dette hos en rekke virksomheter.

Arbeidsmiljø – Vi bistår flere av våre kunder med å utvikle et godt arbeidsmiljø. Dette gjør vi ved å fokusere på ledere, medarbeidergruppen som helhet og individuelle medarbeidere. Vi har alltid et tett samarbeid med HR og eventuelt HMS-ansvarlige hos våre kunder.

Lederutvikling

"Vi tilbyr lederprogrammer som er utviklet på basis av internasjonalt beste praksis. Vi setter oss grundig inn i virksomhetens kontekst, slik at lederutviklingen skaper konkrete resultater for virksomhetene"

Sirius ACT - Lederutvikling

Lederskap for morgendagens utfordringer

Tiden til ledere er dyrbar. Altfor ofte blir ledere sendt på kurs og seminarer som de ikke finner nyttige, og som har begrenset effekt på deres atferd, når de vender tilbake til arbeidsplassen.

Vi i Sirius mener at et lederutviklingsprogram må være relevant for deltakerne, og skape reel verdi for organisasjonen. For å oppnå dette, må programmet være tett knyttet opp til organisasjonens forretningsmål, strategi og samfunnsoppdrag. Dette gir også ledere muligheten til å prøve nye metoder på arbeidsplassen, reflektere og vokse.

Vår tilnærming til lederutvikling er å gi innsikt i beste praksis innen lederutvikling og samarbeide med kunden om å skape et effektfullt lederprogram. Vi starter alltid med å forstå markedet, konteksten og samfunnsoppdraget våre kunder opererer i. Dette er særlig viktig når lederutviklingsprogrammet er tett koblet på de strategiske prosessene til virksomheten.